Democrazy

affiche

Democrazy vzw is een rondreizende muziekclub zonder eigen zaal, met activiteiten op verschillende plaatsen in de stad Gent.

Als rondreizende muziekclub wil Democrazy een kwalitatief aanbod creëren van pop en rock in de ruimste zin van het woord. Daarbij komen genres in beeld als hiphop, pop, alternatieve rock, folk, elektronica, metal, dance, funk, soul, reggae, …

Aangezien deze kanjers onze onderburen zijn, komen ze af en toe wel eens naar boven voor het maken van affiches e.d.