Oxfam

concept & ontwerp spelbord

Educatieve speldoos Serieus gesjareld
Ontwerp en uitwerking van een spelmethode rond eerlijke handel. (i.s.m. ELDucation met Dionys).
Het spel is specifiek gericht op leerlingen uit het secundaire onderwijs die op bezoek komen in een Wereldwinkel. Daar worden ze gesensibiliseerd over eerlijke handel.