Socius

Logo & huisstijl

Socius is het steunpunt voor sociaal-cultureel werk. Zij ondersteunen alle professionals uit de sociaal-culuturele sector en hun organisaties.

De Poedelfabriek werkte op vraag van hen een volledig nieuwe huisstijl uit. Van logo tot lettertype, van kleurgebruik tot beeldvorming, de lay-out van de website… Kortom de hele koek. 🙂

Ontdek snel meer op socius.be