Lannoo

Future City / book design

Visionary Urban Architecture and Design
Alyn Griffiths

  • Een unieke kijk op de architectuur en stadsplanning van de toekomst

Hoe zou de stad van de toekomst eruit kunnen zien? Hoe zou ze kunnen voorzien in de behoeften van toekomstige generaties en tegelijkertijd de schade aan het kwetsbare ecosysteem van onze planeet beperken? Dit boek introduceert enkele van de meest baanbrekende architecten, ontwerpers en planners en hun visie op een alternatieve stedelijke toekomst.

The Future City omvat 45 projecten, gegroepeerd in vijf hoofdcategorieën: masterplanning en megasteden; vervoer en infrastructuur; nieuwe habitats; groene steden en stadslandbouw; en slimme steden. Denk maar aan Unicorn Island van ZHA, een masterplan voor het Chinese Chengdu dat de hemel op aarde moet worden voor start-ups en technologiebedrijven. Of aan de Urban Tree van MAD architects in Melbourne, een toren die de stedelingen weer met de natuur in contact wil brengen.

De Poedelfabriek verzorgde de cover en lay-out van dit boek.